KONKURS FILMOWY

FILM COMPETITION

Podczas "Young Hearts Film Festival" odbędzie się konkurs filmowy, w którym można będzie zdobyć cenne nagrody w kategoriach:

  • Najlepszy zagraniczny film krótkometrażowy

  • Najlepszy polski film krótkometrażowy

  • Najlepszy film warsztatowy (Ińskiej Fabryki Snów)

  • Wyróżnienie Jury

  • Nagroda Publiczości

During the "Young Hearts Film Festival" there will be a film competition with important prizes in the following categories:

  • Best foreign short film

  • Best Polish short film

  • Best workshop film (Ińska Fabryka Snów)

  • Jury Honorable Mention

  • Audience Award

The 1st International Film Festival in Ińsko, Poland, "Young Hearts Film Festival. UP TO 18 YEARS OLD" will take place on July 5-7, 2024.

Film competition for filmmakers up to 18 years old - these may be your first film work that you have created. The festival is open to any film in any genre under 10 minutes in length, and especially low-budget and independent films, revealing exciting new talents.
It is an international festival so we accept films from all over the world.

Don't be shy, show off your film vision to the world - YOU ARE THE FUTURE OF FILMMAKING!

1 Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Ińsku, "Young Hearts Film Festival. Dozwolony do lat 18" odbędzie się 5-7 lipca 2024 r.

Konkurs filmowy dla twórców do 18 roku życia – to może być Twoja pierwsza praca filmowa, którą stworzyłeś. Festiwal jest otwarty na każdy film dowolnego gatunku trwający poniżej 10 minut, a szczególnie i priorytetowo traktuje filmy niskobudżetowe, niezależne, by odnaleźć młode talenty. Jest to festiwal międzynarodowy, dlatego przyjmujemy filmy z całego świata.

Nie wstydź się, pokaż światu swoją filmową wizję - JESTEŚ PRZYSZŁOŚCIĄ PRODUKCJI FILMOWEJ.

REGULAMIN KONKURSU

COMPETITION RULES

1. We accept films produced in 2023 and 2024 and under 10 minutes in length

2. Filmmakers certify they have the rights to music used in their films.

3. Filmmakers must be under 18 years old at the time of production. One adult (more then 18 yo) is allowed, who may be the artistic supervisor, but not the main creator.

4. Film should include subtitles in English

5. Recruitment of films for the competition lasts until June 03, 2024.

6. Go to https://filmfreeway.com/YoungHeartsFilmFestival-1 to send the film.

7. We will contact you (only selected creators) by June 30, 2024 regarding selected films for the competition at the Young Hearts Film Festival and inform you about further steps.

1. Przyjmujemy filmy wyprodukowane w latach 2023 i 2024 o czasie maksymalnym do 10 minut.

2. Twórcy filmu oświadczają, że posiadają prawa do muzyki wykorzystanej w swoich filmach.

3. Twórcy filmu muszą mieć mniej lub maksymalnie 18 lat w momencie produkcji. Dozwolona jest jedna osoba dorosła (powyżej 18 roku życia), która może być opiekunem artystycznym, ale nie głównym twórcą.

4. Film powinien być w języku polskim albo zawierać napisy w języku angielskim.

5. Nabór filmów polskich do konkursu trwa do 15 czerwca 2024 roku.

6. Prześlij nazwiska i wiek twórców oraz link z filmem (Youtube/Vimeo) na adres: youngheartsfilmfestival@gmail.com

7. Skontaktujemy się z wyłącznie z wybranymi twórcami do 30 czerwca 2024 r. w sprawie wybranych filmów do konkursu i poinformujemy o dalszych krokach.